- Inter4 Interiorisme
inter4
Pl. Jaume Vicens Vives, 8. Girona
Tel. 972 410 663
F. 972 209 220
inter4@inter4.cat
L'aspecte exterior
pregona moltes vegades
la condició interior de l'home.
William Shakespeare
> espot_introducció _inter4
inter4
interiorisme > Espot interiorisme

Inter4 és un estudi de projectes d’interiorisme residencial i comercial especialitzat en la creació de volums arquitectònics, tractament de superfícies, mobiliari i disseny ambiental amb l’objectiu de convertir un espai interior en una experiència qualitativa i una vivència única i personalitzada per a cada client.

interiorisme > Residencial
 • > banys
 • > cuines
 • > sales
 • > menjadors
 • > escales
 • > exteriors
interiorisme > Comercial
 • > industrial
 • > botigues
 • > centres comercials
 • > oficines
 • > hostaleria
mobiliari > Espot mobiliari

El mobiliari d’inter4 és una selecció de primeres marques nacionals i internacionals. Aquest mobiliari té el potencial i la capacitat d’aportar una gran dosis de valor afegit als projectes d’interiorisme d’inter4, però també té la capacitat d’aportar una gran exigència funcional que facilita els usos i les activitats habituals a les cases, oficines i altres tipus de locals.

El conjunt de mobles que ofereix Inter4 destinat a espais interiors i espais exteriors és visible i està disponible directament a la seva botiga de Girona: plaça Jaume Vicens Vives, 8 (972 410 663).

mobiliari > Localització
Google Maps
_mapa_ampliat

Botiga inter4: Pl. Jaume Vicens Vives, 8. Girona. Tel. 972 410 663

mobiliari > Marques
pintura > Espot pintura

La pintura és un art que permet expressar-se sobre una superfície mitjançant formes i colors.

Aquesta pràctica pictòrica és un dels vectors de creació de l’estudi d’interiorisme Inter4. De fet, aquesta pràctica consisteix a aplicar, a una superfície determinada, una tècnica per tal d’obtenir una composició de formes, colors, textures, traços, etc. i obtenir com a resultat la creació d’un espai mitjançant principis estètics.

És des d’aquest punt de vista estètic i artístic que l’estudi Inter4 ha investigat i desenvolupat procediments pictòrics i tècniques pictòriques de primera qualitat.

pintura > Color
color
 • pintura decorativa
 • estucs de calç: raspat, lliscat, esgrafiat, planxat
 • estucs venecians
 • tècniques d’acabat: pàtines, veladures, esponjats
 • imitacions: marbre, fusta, metalls, envellits, cels
 • lacats amb cabina pressuritzada
 • decapats i restauració de mobles
 • sorrejats
 • col·locació de papers tèxtils i vinílics
 • col·locació de moqueta
pintura > Estucs
color

Dins de la pràctica artística de la pintura i del color trobem els estucs, una forma de terminació o decoració de parets i sostres, interiors o exteriors, que permet l’obtenció de diferents textures.

Aquesta tècnica pictòrica té una gran versatilitat i és per això que s’adapta a qualsevol tipus de construcció o època.

Avui dia, després d’un període de relatiu cert oblit, la tècnica de l’estuc torna a ser apreciada gràcies a la qualitat del seu acabat.

pintura > Restauració
color

La conservació i restauració formen el conjunt de processos dedicats a preservar edificis, monuments o elements arquitectònics amb un valor històric o artístic potencial.

Les activitats de conservació consisteixen en l'examen, documentació, tractament, prevenció i cura.

En aquest sentit, Inter4 disposa del coneixement i l’assessorament professional especialitzat que li permet intervenir en qualsevol tipus d’edificis amb tota la garantia respecte als criteris de reforma i amb la gamma de productes més adequats per a cada projecte específic.

pintura > Marques
contacte > Formulari

Mapa web
 • > Home
  • > Espot introducció Inter4
 • > Interiorisme
  • > Espot interiorisme
  • > Residencial
  • > Comercial
 • > Mobiliari
  • > Espot mobiliari
  • > Localització
  • > Marques
 • > Pintura
  • > Espot pintura
  • > Color
  • > Estucs
  • > Restauració
 • > Contacte
  • > Formulari
 • > Mapa web